گروه صنعت شرق

سبد خرید شما خالی است.

0 محصول

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت

ردیفتصویرعنوانقیمت جدیدتغییراتآخرین بروزرسانی
1 دستگاه چکش تخریب 5 کیلویی مدل GSH 5 CE بوش دستگاه چکش تخریب 5 کیلویی مدل GSH 5 CE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
2 دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل سر کج GWI 10.8 V-Li بوش دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل سر کج GWI 10.8 V-Li بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
3 دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل IXO 3.6 V بوش دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل IXO 3.6 V بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
4 دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-24 TE بوش دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-24 TE بوش«تمــاس» پنجشنبه 13 سپتامبر 18
5 دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-25 TE بوش دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-25 TE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
6 دستگاه پولیش مدل GPO 14 CE بوش دستگاه پولیش مدل GPO 14 CE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
7 دستگاه پایه دریل مغناطیسی GMB 32 بوش دستگاه پایه دریل مغناطیسی GMB 32 بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
8 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 30 بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 30 بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
9 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 24 بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 24 بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
10 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 18 E بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 18 E بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
11 دستگاه بکس شارژی مدل GDX 14.4 V.Li بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDX 14.4 V.Li بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
12 دستگاه بکس شارژی مدل GDS 18V-EC250 بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDS 18V-EC250 بوش«تمــاس» شنبه 8 سپتامبر 18
13 دستگاه بکس شارژی مدل GDR 10.8 Li بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDR 10.8 Li بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
14 دستگاه اره همه کاره مدل GSA 1100 E بوش دستگاه اره همه کاره مدل GSA 1100 E بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
15 دستگاه اره گرد مدل GKS 190 بوش دستگاه اره گرد مدل GKS 190 بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
16 دستگاه اره گرد مدل GKS 9 بوش دستگاه اره گرد مدل GKS 9 بوش«تمــاس» یکشنبه 19 آگوست 18
17 دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 150 BCE بوش دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 150 BCE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
18 دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 90 BE بوش دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 90 BE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
19 دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 8000 E بوش دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 8000 E بوش«تمــاس» یکشنبه 19 آگوست 18
20 دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 65 BE بوش دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 65 BE بوش«تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
ردیفتصویرعنوانقیمت جدیدتغییراتآخرین بروزرسانی