گروه صنعت شرق

سبد خرید شما خالی است.

0 محصول

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت

ردیف تصویر عنوان قیمت جدید تغییرات آخرین بروزرسانی
1 دستگاه چکش تخریب 5 کیلویی مدل GSH 5 CE بوش دستگاه چکش تخریب 5 کیلویی مدل GSH 5 CE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
2 دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل سر کج GWI 10.8 V-Li بوش دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل سر کج GWI 10.8 V-Li بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
3 دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل IXO 3.6 V بوش دستگاه پیچ گوشتی شارژی مدل IXO 3.6 V بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
4 دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-24 TE بوش دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-24 TE بوش «تمــاس» پنجشنبه 13 سپتامبر 18
5 دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-25 TE بوش دستگاه پیچ گوشتی برقی مدل GSR 6-25 TE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
6 دستگاه پولیش مدل  GPO 14 CE بوش دستگاه پولیش مدل GPO 14 CE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
7 دستگاه پایه دریل مغناطیسی GMB 32 بوش دستگاه پایه دریل مغناطیسی GMB 32 بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
8 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 30 بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 30 بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
9 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 24 بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 24 بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
10 دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 18 E بوش دستگاه بکس ضربه ای مدل GDS 18 E بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
11 دستگاه بکس شارژی مدل GDX 14.4 V.Li بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDX 14.4 V.Li بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
12 دستگاه بکس شارژی مدل GDS 18V-EC250 بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDS 18V-EC250 بوش «تمــاس» شنبه 8 سپتامبر 18
13 دستگاه بکس شارژی مدل GDR 10.8 Li بوش دستگاه بکس شارژی مدل GDR 10.8 Li بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
14 دستگاه اره همه کاره مدل GSA 1100 E بوش دستگاه اره همه کاره مدل GSA 1100 E بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
15 دستگاه اره گرد مدل GKS 190 بوش دستگاه اره گرد مدل GKS 190 بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
16 دستگاه اره گرد مدل GKS 9 بوش دستگاه اره گرد مدل GKS 9 بوش «تمــاس» یکشنبه 19 آگوست 18
17 دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 150 BCE بوش دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 150 BCE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
18 دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 90 BE بوش دستگاه اره عمود بر شش دور مدل GST 90 BE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
19 دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 8000 E بوش دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 8000 E بوش «تمــاس» یکشنبه 19 آگوست 18
20 دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 65 BE بوش دستگاه اره عمود بر تک دور مدل GST 65 BE بوش «تمــاس» دوشنبه 4 مارس 19
ردیف تصویر عنوان قیمت جدید تغییرات آخرین بروزرسانی